Aplikacje prosimy wysyłać pod adres:
Janina Duszyk
jd@bialcon.pl

 

VISUAL MERCHANDISER

Wymagania stawiane pracownikowi:
- wykształcenie co najmniej średnie
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- prawo jazdy kat. B
- zainteresowanie modą oraz nowymi trendami
- wyczucie stylu, kolorystyki
- kreatywność
- dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy w zespole

Zadania:
- dbanie o estetyczny wygląd ekspozycji
- aranżacja powierzchni sprzedażowej i wprowadzanie nowych kolekcji
- współpraca z kierownikiem sklepu
- kontrola utrzymania standardów VM w podległych sklepach

 

HANDLOWIEC

Wymagania stawiane pracownikowi:
- wykształcenie co najmniej średnie
- umiejętność obsługi komputera, Ms Office
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- komunikatywność

Zadania zawodowe:
- planowanie poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej);
- samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia;
- badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych; wykorzystywanie różnych form marketingowych;
- prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług; przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych;
- analiza skuteczności oraz efektywności różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji; określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta;
- stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów;
- analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych;
- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania prawa o ochronie konkurencji i konsumenta oraz o uczciwej konkurencji.

 

PROJEKTANT

Od kandydatów oczekujemy:
- doświadczenia w komercyjnym projektowaniu odzieży
- mile widziane wykształcenie w zakresie projektowania odzieży
- znajomość programów graficznych
- komunikatywna znajomość jęz. angielskiego
- gotowości do dynamicznej pracy
- znajomości aktualnych trendów w modzie
- znajomość zasad kroju i szycia

Zadania:
- opracowywanie projektów różnego rodzaju odzieży oraz dodatków o walorach artystycznych
i użytkowych
- dobór materiałów, kolorów i akcesoriów do kolekcji
- prezentacja wykonanej kolekcji odzieży na pokazach mody
- inspiracja i ukierunkowanie wzornictwa odzieży seryjnej